PRISER

Diverse priser på attester osv.

 

Akupunktur

 

100

 

Spiral Nova-T 380

 

400

 

Kørsel– privat

 

5,-/km

 

 

 

 

 

Motorattest

 

500

 

Mulighedserklæring

 

650

 

Fri attest – ex sygemelding el lig

 

Min. 600

Honorar ifht anvendt tid

Sygemelding eksamen

 

300

 

Afbestillingsforsikring (ex FP 910)

 

650

 

Attest ifm med udveksling

 

1400

 

DIverse attestarbejde etc faktureres med 2000 kr/påbegyndt time.

 

 

 

Adoptationsattest

 

1200

 

Medicinliste til udlandsrejse

 

300

 

A-kasse

 

650

 

Sportsattester (min 600,- el. efter tidsforbrug)

 

Min. 600

 

Varighedserklæring

 

700

 

Værgemålsattest

 

1250